10. Problemy z sygnałem impulsowym

Przyczyna:
Stała impulsowania przetwornika niezgodna ze stałą impulsowania ciepłomierza.
Postępowanie:
Odczytaj z naklejki umieszczonej na przetworniku "wagę” impulsu. Powinna być taka sama jak ta podana na ciepłomierzu. W razie potrzeby skontaktuj się z serwisem.

Przyczyna:
Niekompatybilność sygnału impulsowego z przetwornika z wymaganiami ciepłomierza.
Postępowanie:
Przepływomierze SONIX 5D wysyłają impulsy o stałej szerokości i zmiennym wypełnieniu. Zaprogramowana w przepływomierzu szerokość impulsu może być zbyt duża co uniemożliwia współpracę z niektórymi ciepłomierzami (Kamstrup).  Jeśli skontaktujesz się z serwisem pomożemy Ci przeprogramować szerokość impulsów przepływomierza.

Przyczyna:
Zbyt długi przewód przesyłający sygnał impulsowy
Postępowanie
Jeśli porównasz licznik obiętości (lub masy) w przepływomierzu i ciepłomierzu i zauważysz, że ciepłomierz zliczył więcej, sprawdź jak długim przewodem są one połączone. Tym przewodem przesyłany jest sygnał napięciowy, wrażliwy na zakłócenia. Każdy impuls zakłócający to dodatkowa objętość zliczona przez ciepłomierz. Albo skróć przewód do minimum np. 1m albo wymień go na przewód ekranowany. Ekran dołącz przy przepływomierzu do miejscowego PE, drugi koniec pozostaw wolny. Przewód ułóż w oddzielnym uziemionym korytku.

Przyczyna:
Uszkodzenie wyjścia impulsowego w przetworniku
Jeśli wykluczyłeś powody złej współpracy przepływomierza z ciepłomierzem oraz uszkodzenie wejścia impulsowego w ciepłomierzu, wyślij przetwornik do sprawdzenia.