2. Sporadyczne przepalanie bezpiecznika

Przyczyna:
Przepięcie nałożone na napięcie zasilające przetwornik powstałe przy załączaniu dużych obciążeń indukcyjnychi (np. silniki pomp dużej mocy) lub spowodowane długimi przewodami zasilającymi.
Postępowanie:
Wymień bezpiecznik na 400mA zwłoczny.
Jeśli sytuacja się nie zmieni doprowadź zasilanie krótkim przewodem z innego miejsca lub zastosuj dodatkowy filtr sieciowy.