4. Error 5 - wyœwietlanie cišgłe

Przyczyna:
Rurociąg niewypełniony w 100% cieczą.
Postępowanie:
Sprawdź czy rurociąg jest wypełniony. Jak pokazuje praktyka  wskazanie ciśnienia przez manometr  oraz pracująca pompa nie gwarantują, że rurociąg jest całkowicie wypełniony. Jeśli przepływomierz zainstalowano w najwyższym punkcie rurociągu to powietrze może pozostawać tam dosyć długo. Przy wolnych przepływach będzie stale obecne. Być może przepływomierz będzie pozornie pracował poprawnie. Jednak pomiar będzie odbywał się z trudnym do określenia dodatnim błędem. Rozwišzaniem jest odpowiednio wydajne, automatyczne odpowietrzanie rurociągu w miejscu pomiaru.

Przyczyna:
Stałe nadmierne napowietrzanie płynącej cieczy
Postępowanie:
Ten problem zdarza się w oczyszczalniach ścieków. Przyczyną jest kaskada wodna przed miejscem pomiaru i grawitacyjny przepływ porywający powstałe pęcherzyki powietrza. Przepływomierz działa poprawnie po zatrzymaniu przepływu. Zajrzyj do Instrukcji Użytkowania przepływomierza. Znajdziesz tam przykład jak skonfigurować miejsce pomiaru aby skuteczne odpowietrzyć mierzoną ciecz.

Przyczyna:  
Błąd popełniony przy instalacji czujnika przepływu.
Postępowanie:
Jeśli czujnik przepływu jest zainstalowany na poziomym rurociągu a zamontowane w nim sondy znajdują się w osi pionowej, sygnał ultradźwiękowy może być osłabiony przez powietrze znajdujące się w górnej części rurociągu. Rozwiązaniem jest obrócenie o 90° czujnika przepływu.

Przyczyna:
Zarośnięcie sond osadem.
Postępowanie:
Ten problem zdarza się w wodociągach. Surowa woda z ujęć głębinowych  (powierzchniowych w mniejszym stopniu) zawiera sporo soli żelaza. Osadzają się one na ściankach rurociągu i na sondach. Osadzają się tym szybciej im wolniej płynie woda. Przy pomiarach wody o temperaturze powyżej 30°C problem ten występuje bardzo rzadko. Zajrzyj do Instrukcji Montażu i Obsługi. Niektóre typy sond można wymontować i oczyścić z osadu we własnym zakresie nie wpływając na błąd pomiarowy. Jeśli są to sondy wymagające regulacji nie rób nic sam lecz skontaktuj się z serwisem.
Przyczyna:
Uszkodzenie przewodów sond
Postępowanie:
Sprawdź w jakim stanie są przewody sond (zgniecenia, przecięcia, nadtopienia itp), zwłaszcza czy samo wyprowadzenie z sondy nie jest naderwane. Sprawdź dołączenia przewodów do listwy zaciskowej przetwornika. Nawet jedna obluzowana żyła lub zwarcie sąsiednich żył nie pozwala na poprawne działanie. Jeśli sam nie jesteś w stanie naprawić uszkodzenia skontaktuj się z serwisem.

Przyczyna:
Uszkodzenie sondy
Postępowanie:
Im większa temperatura pracy tym większe jest prawdopodobieństwo uszkodzenia sondy z powodu wady materiałowej, starzenia się itp. Dla temperatur pracy poniżej 60°C praktycznie się to nie zdarza. Sondy nie można naprawić lecz trzeba ją wymienić. Skontaktuj się z serwisem. Niektóre typy sond można wymienić we własnym zakresie.

Error 5 po załączeniu pompy lub po wzroście przepływu.

Przyczyna:
Kawitacja na wirniku pompy lub na elementach instalacji
W wyniku lokalnych spadków ciśnienia cieczy w miejscach gdzie ciecz przyśpiesza (np. na wirniku pompy) powstają pęcherzyki gazu, które następnie zanikają (implodują). Zjawisko to nosi nazwę kawitacji. Zazwyczaj towarzyszy mu silny hałas. Część pęcherzyków utrzymuje się przez dłuższy czas stanowiąc przeszkodę w rozchodzeniu się fali ultradźwiekowej i w ten sposób uniemożliwiając pomiar przepływu. Podobnie jeśli w instalacji użyto zaworu kulowego jako elementu regulacyjnego lub innych elementów o ostrych krawędziach a przy wzroście przepływu słychać hałas w ich okolicy.
Postępowanie:
Zmniejsz przepływ w instalacji lub zmień warunki pracy pompy np. dławiąc ją na tłoczeniu. Jeśli pompa zasysa ścieki koszem ssawnym ze zbiornika - oczyść kosz likwidując nadmierne podciśnienie na ssaniu. Innym rozwiązaniem jest wymiana wirnika pompy na wirnik antykawitacyjny. 
Jeśli sam nie usuniesz kawitacji skontaktuj się z serwisem.