5. Error 8 - wyœwietlanie cišgłe

Przyczyna:
Błąd w efekcie negatywnego wyniku testu wewnętrznego przepływomierza. Oprócz uszkodzenia układów przetwornika ma on  miejsce najczęściej wtedy gdy zasilanie przetwornika jest doprowadzono zbyt długim (>10m) trzyżyłowym przewodem (L, N, PE) a obudowa przetwornika jest odizolowana (np. przetwornik wisi na ścianie). Przewód PE jest w tym przypadku źródłem  zakłóceń.
Postępowanie:
Należy odłączyć żyłę PE z listwy zaciskowej przetwornika. Zamiast niej należy krótkim przewodem doprowadzić miejscowe uziemienie np. z pobliskiej konstrukcji metalowej. Po wykonaniu przełączenia skontaktuj się z serwisem gdyż usunięcie Error 8 wymaga przeprogramowania przepływomierza.