8. Podejrzenie zawyżania/zaniżania wskazań

Przyczyna:
Wystające do wnętrza rurociągu uszczelki pomiędzy kołnierzami.
Postępowanie:  
Często  popełniany błąd podczas instalowania czujnika przepływu. Jeśli uszczelki zastosowane do montażu czujnika przepływu docinano ręcznie lub są nienormatywne (wystają nawet nieznacznie w światło rurociągu) błąd pomiaru wzrośnie do 5-10% . Konieczna jest wymiana uszczelek.

Przyczyna:
Błąd popełniony w wyborze miejsca zainstalowania czujnika przepływu
- zbyt krótkie odcinki proste przed i za miejscem zainstalowania przepływomierza
- prostopadłe dodatkowe doloty strumieni cieczy
Przykład z ciepłowni: wprowadzone prostopadle w rurociąg zasilający podmieszanie zimne. Przykład z wodociągów: zainstalowanie przepływomierza na kolektorze do którego prostopadle dołączono wyjścia z kilku pomp.
Postępowanie:
Należy przenieść przepływomierz w inne miejsce lub zmienić konfigurację rurociągu.

Przyczyna:
Niewypełniony cieczą rurociąg. Zawyżanie wskazań.
Postępowanie:
Przeczytaj  pkt. 3 dotyczący niewypełnionego rurociągu

Przyczyna:
Zainstalowanie przepływomierza w najniższym miejscu rurociągu, co powoduje gromadzenie się osadu w czujniku przepływu. Zawyżanie wskazań.
Postępowanie:
Dotyczy to zwłaszcza oczyszczalni ścieków gdzie występują  wolne grawitacyjne przepływy.  Sprawdź czy konfiguracja rurociągu może umożliwiać gromadzenie się osadu. Jeśli tak, pozostaje okresowe czyszczenie fragmentu rurociągu w okolicy przepływomierza lub radykalna zmiana konfiguracji rurociągu.

Przyczyna:
Źle dobrana średnica czujnika przepływu
Postępowanie:
Mierzone są bardzo małe przepływy, przy których błąd pomiaru jest duży. Jeśli zależy Ci na dokładnym pomiarze konieczna będzie wymiana przepływomierza wraz z  fragmentem rurociągu (odcinki proste) na mniejszą średnicę.