9. Problemy z sygnałem prądowym

Przyczyna:
Zbyt duża oporność obciążenia wyjścia prądowego
Postępowanie:
Ustal jaka oporność obciążenia dołączona jest do wyjścia prądowego. Dopuszczalna oporność wynosi ok. 450W. Jeżeli wartość ta jest przekroczona wyjście prądowe w górnej części zakresu będzie źle działało. Zmniejsz oporność obciążenia. Jeżeli jest to niemożliwe skontaktuj się z serwisem. W pewnych granicach możemy zwiększyć obiążalność wyjścia prądowego.

Przyczyna:
Rozregulowanie wyjścia prądowego.
Postępowanie:
Czas mógł zrobić swoje. Jeśli skontaktujesz się z serwisem pomożemy Ci wyregulować ponownie wyjście prądowe.

Przyczyna:
Zakres pomiarowy wyjścia prądowego niezgodny jest z zakresem zadeklarowanym w systemie.
Postępowanie:
Sprawdź jaki zakres jest zaprogramowany w systemie, do którego dołączony jest przepływomierz. Wymuś na wyjściu przepływomierza prąd 20mA i sprawdŸ jaki przepływ wyświetla się w systemie. Jeżeli jest to inna wartość niż zakresowa możliwe sš dwa rozwiązania: 1.Zmiana zakresu w systemie  2.Przeprogramowanie zakresu w przepływomierzu. Jeżeli będziesz chciał przeprogramować przepływomierz skontaktuj się z serwisem. Pomożemy Ci to zrobić.

Przyczyna:
Sygnał z przepływomierza jest niezgodny ze standardem sygnałów w systemie
Postępowanie:
Sprawdź czy system pracuje w standardzie 0-20mA czy 4-20mA i dostosuj wyjście przepływomierza odpowiednio klikajšc przyciskami co opisane jest w Instrukcji Montażu i Obsługi.

Przyczyna:
Uszkodzenie wyjścia prądowego w przetworniku
Postępowanie:
Odłącz przewody sygnału prądowego z listwy przetwornika.  Wymuś prąd 20mA na wyjściu prądowym i dołącz do niego miliamperomierz. Jeśli zmierzony prąd będą się znacznie różnił (typowa dokładność miliamperomierza to 2-3%) wyślij przetwornik do naprawy.