2. Wskazanie chwilowe równe zero
    Dioda sygnalizacyjna świeci się bez przerw. Licznik objętości zlicza prawidłowo.

Przyczyna:
Uszkodzenie wyjścia prądowego przepływomierza
Uszkodzenie przewodu sygnału prądowego
Postępowanie:
W Instrukcji Obsługi znajdź i wykonaj procedurę wymuszenia prądu 20mA na wyjściu prądowym. Zmierz prąd bezpośrednio na zaciskach nr 7 i 8 przepływomierza. Jeżeli znacznie różni się on od  20mA wyślij przetwornik do naprawy. Razem z przetwornikiem wyślij panel odczytowy, gdyż często zdarza się równoczesne uszkodzenie wejścia prądowego panela.