Ultradźwiękowe pomiary przepływu cieczy
© 2016 SONIX
PRZEMYSŁ CHEMICZNY I FARMACEUTYCZNY
...............................................................................................................
   Pierwsze egemplarze przepływomierzy ultradźwiekowych naszej produkcji zostały zastosowane w przemyśle chemicznym już w 1989r. Obecnie produkowane przepływomierze typ SONIX 10D standardowo wyposażone są  w sygnały wyjściowe pozwalające na nowoczesne sterowanie procesami technologicznymi oraz zbieranie i rejestrację danych. Umożliwia to różnorodne zastosowania, z których najczęściej spotykane to procesy przygotowania i uzdatniania wody, rozliczanie energii cieplnej i ścieków, przepływy wód technologicznych (np. wody lodowej), pomiary przepływu wody przeciwpożarowej, regulacje procesów technologicznych (ciecze inne niż woda) i wiele innych.