Ultradźwiękowe pomiary przepływu cieczy
© 2016 SONIX
   Przepływomierze ultradźwiękowe naszej produkcji spełniają wymagania większości przemysłowych zastosowań. Brak części ruchomych  powoduje, że nie wymagają one konserwacji. Niezależność metody pomiarowej od parametrów cieczy takich jak zanieczyszczenia czy temperatura umożliwia uzyskanie niezmiennego w czasie błędu pomiarowego i znakomitej stabilności wskazań.  Przepływomierze są produkowane, wzorcowane i montowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i dyrektywami UE.