Ultradźwiękowe pomiary przepływu cieczy
© 2016 SONIX
CIEPŁOWNICTWO
...............................................................................................................
    Dzięki maksymalnej temperaturze pracy czujnika przepływu wynoszącej +150°C przepływomierze SONIX mogą być zastosowane niemal w każdym punkcie procesu technologicznego. Począwszy od pomiarów na kotłach, poprzez podmieszania, magistrale przesyłowe i przepompownie aż do końcowego odbiorcy. Wszędzie przepływomierze SONIX mogą służyć do pomiarów i rozliczeń energii cieplnej oraz do celów kontrolnych i technologicznych. Typowym zastosowaniem jest tzw. miernik ubytków czyli kontrola wycieków wody z magistral ciepłowniczych o dużych średnicach.
   W zakresie średnic DN50-DN600 i przepływów nominalnych do 500m3/h przepływomierze mogą być dostarczane jako zalegalizowane przetworniki przepływu do ciepłomierzy. Ich wyjście impulsowe umożliwia współpracę z każdym przelicznikiem energii dostępnym na rynku.

ENERGETYKA
...............................................................................................................
   W całym obiegu wodnym elektrowni pomiary przepływu przy użyciu przepływomierzy ultradźwiękowych wykazują szereg zalet w stosunku do innych metod. Dotyczy to w szczególności miejsc gdzie są rurociągi o dużych średnicach a więc m.in. ujęć wód powierzchniowych, rurociągów wody chłodzącej i magistral przesyłowych. W tych zastosowaniach przepływomierze ultradźwiękowe są tańsze, stabilniejsze i bardziej niezawodne w długim okresie eksploatacji.
   Dzięki metodzie pomiarowej niewrażliwej na przewodność mierzonego medium możliwe są dokładne pomiary kondensatu, wody zdemineralizowanej i innych cieczy występujących w stacjach uzdatniania.

DN300
Czujnik przepływu przepływomierza SONIX 5D zamontowany na magistrali ciepłowniczej DN300
2 x DN200
Pomiary na rurociągch
powrotnych DN200, PN63