Ultradźwiękowe pomiary przepływu cieczy
© 2016 SONIX
 1. Czy przepływomierze SONIX mogą służyć do zgodnych z prawem rozliczeń energii cieplnej?
Tak. Przepływomierze SONIX 10D zalegalizowane przed 2.07.2014r. mogą być legalizowane ponownie i stosowane jako przetworniki przepływu do  ciepłomierzy w zakresie średnic DN50 do DN600. Aktualne przepisy ograniczają jednak legalizację do przepływu nominalnego Q=500m3/h.
 1. Czy przepływomierze SONIX mogą służyć do zgodnych z prawem rozliczeń wody?
Tak. Przepływomierze SONIX 10D posiadają zatwierdzenie typu i mogą być stosowane jako zalegalizowane wodomierze do wody zimnej w zakresie średnic DN65 do DN300 i przepływów nominalnych 25-500m3/h.
 1. Czy przepływomierze ultradźwiękowe SONIX nadają się do pomiaru przepływu surowych ścieków komunalnych?
Tak. Z reguły uwodnienie ścieków komunalnych przekracza 97% co jest wystarczające dla poprawnego pomiaru. Dodatkową "zaletą" ścieków jest to, że osad powstający na ściankach rurociągu jest niewielki i na ogół nie stanowi przeszkody dla fali ultradźwiekowej.
 1. Mam zamontowany przepływomierz SONIX. W jaki sposób mogę sprawdzić jego błąd pomiarowy?
Jest kilka metod w zależności od średnicy rurociągu. Dla DN<300 najpewniejszą metodą jest wymontowanie czujnika przepływu i przesłanie go wraz z przetwornikiem do nas do ponownej kalibracji "na mokro". Pozwoli ocenić jego błąd z dokładnością ±0.5%. Dla większej średnicy, a zwłaszcza dla przepływomierza z sondami zamontowanymi bezpośrednio na istniejącym rurociągu są dwa sposoby. Pierwszy to przeprowadzenie ponownego wzorcowania teoretycznego wraz z oceną stanu technicznego przepływomierza. Maksymalna dokładność oceny błędu to ok. ±2%. Drugi sposób to  wykonanie pomiarów porównawczych przy użyciu dodatkowego, wiarygodnego urządzenia. Takim urządzeniem może być np. miniaturowy precyzyjny przepływomierz turbinowy, który przy zastosowaniu odpowiedniej procedury pomiarowej umożliwi ocenę błędu z dokładnością do ±1%. Nie zalecamy stosowania w tym celu bezinwazyjnych  przepływomierzy ultradźwiekowych gdyż często ich błędy pomiarowe zależą od wielu przypadkowych czynników.
 1. Uległ uszkodzeniu przepływomierz SONIX zakupiony kilkanaście lat temu. Czy jest możliwa jego naprawa?
Jak najbardziej. Serwisujemy wszystkie wyprodukowane przez nas przepływomierze niezależnie od daty produkcji.
 1. Jakie sygnały wyjściowe z przepływomierzy SONIX są dostępne bez dopłaty?
Wszystkie sygnały wyjściowe z przepływomierza a więc prądowy, impulsowy, cyfrowy a także próg górny, próg dolny i kierunek przepływu są dostępne bez dopłaty jako wykonanie standardowe. Dodatkowo, również bez dopłaty, wykonujemy nietypowe drobne modyfikacje programowe i układowe jak np. wyprowadzenie innych zmiennych na wyjścia progowe.
 1. Wielu producentów oferuje bezinwazyjne przepływomierze ultradźwiękowe. Jakie są ich wady i zalety?
Do zalet należy niski koszt montażu na rurociągu oraz możliwość szybkiej zmiany miejsca pomiaru. Wadą jest brak możliwości legalizacji, trudna niejednokrotnie do oszacowania dokładność pomiaru oraz jak dotyczas dosyć wysoki koszt. 
 1. W jakich zastosowaniach przepływomierze ultradźwiękowe przewyższają pozostałe?
Duże średnice rurociągów, ciecze o wysokiej temperaturze ponad 100°C, ciecze o małej przewodności elektrycznej, rurociągi gdzie płynąca ciecz powoduje  powstawanie osadu na ściankach,
 1. W jakich przypadkach ultradźwiekowa metoda pomiarowa nie może być stosowana?
Nie ma takich przypadków w większości zastosowań przemysłowych. Jeżeli ciecz jest zbyt gęsta, zbyt lepka lub za bardzo napowietrzona aby zastosować najdokładniejszą metodę impusową tzw. "transit-time", można użyć ultradźwiękowego przepływomierza działającego na zasadzie efektu Dopplera. Umożliwi on pomiar przepływu z trochę mniejszą dokładnością. Istnieją przepływomierze wykorzystujące jedną lub drugą  metodę w zależności od parametrów cieczy.
 1. Czy dokładność pomiaru przepływomierzy SONIX zależy od temperatury cieczy?
Nie. Zastosowany różnicowy sposób pomiaru eliminuje wpływ parametrów cieczy takich jak temperatura, ciśnienie, skład chemiczny itp. na dokładnośc pomiaru.
 1. Od rurociągu do miejsca gdzie chciałbym odczytywać wskazania jest odległość ponad 100m. Czy w tym przypadku może być zastosowany przepływomierz SONIX?
Tak. Należy jednak użyć dodatkowy panel odczytowy SONIX P5 połączony z przepływomierzem dwużyłowym przewodem. Zapewnia on te same odczyty i funkcje co przepływomierz.
 1. Czy do pomiaru przepływu cieczy innej niż woda można użyć przepływomierza SONIX?
Tak. Rodzaj cieczy nie ma znaczenia. Nie może ona być jednak napowietrzona ani zbyt gęsta i lepka.
 1. Czy przepływomierze SONIX mogą być stosowane do pomiarów przepływu wodu pitnej?
Tak. Sondy ultradźwiękowe mające kontakt z woda pitną posiadają atest Pańswowego Zakładu Higieny.