Ultradźwiękowe pomiary przepływu cieczy

Badania trwałościowe przepływomierzy SONIX 10D
Rozpoczęcie badań trwałościowych wodomierzy wody zimnej
...............................................................................................................
   Została rozpoczęta pierwsza próba o czasie trwania 800 godzin, podczas której utrzymywany jest stały nominalny przepływ przez badane wodomierze. Próba ma za zadanie ocenę wpływu kilkuset godzin pracy wodomierzy na ich błąd pomiarowy. Ma to głęboki sens w przypadku wodomierzy mechanicznych, w których zużywają się ruchome elementy jak wirniki czy łożyska. W pozbawionych ruchomych części wodomierzach ultradźwiękowych przepływ cieczy nie wywołuje żadnych negatywnych skutków.

24.07.2006
Zatwierdzenie stanowiska pomiarowego przez Jednostkę Certyfikującą GUM !
...............................................................................................................
   Nasze przepływowe stanowisko pomiarowe służące do wzorcowania przepływomierzy uzyskało zatwierdzenie Jednostki Certyfikującej Głównego Urzędu Miar jako stanowisko do badań trwałościowych wodomierzy do wody zimnej. Stanowisko umożliwia uzyskanie ciągłego przepływu w zakresie do ok. 200m3/h przez okres wymagany w przepisach dotyczących badań wodomierzy na zatwiedzenie typu.
   W najbliższym czasie na stanowisku rozpocznie się badanie przepływomierzy SONIX 10D. Zakończenie badań i wystawienie świadectwa zatwierdzenia typu nastąpi prawdopodobnie we wrześniu 2006r. Wówczas możliwa będzie legalizacja przepływomierzy SONIX 10D jako wodomierzy do wody zimnej.

23.06.2006
Przepływomierz SONIX 10D posiada zatwierdzenie typu jako wodomierz wody zimnej !
...............................................................................................................
   W dniu 28 października 2006r. przepływomierz SONIX 10D uzyskał zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar do stosowania jako wodomierz. Obecnie przepływomierz ten może być zalegalizowany jako wodomierz wody zimnej i używany do rozliczeń. Znakomite parametry metrologiczne, bezobsługowa praca oraz umiarkowana cena  czynią go konkurencyjnym w stosunku do tradycyjnych wodomierzy mechanicznych, elektromagnetycznych i innych. Zakres średnic rurociągów: DN65-300, zakres nominalnych strumieni objętości: 25-500m3/h.

10.11.2006
© 2016 SONIX
Przepływomierz SONIX 30D uzyskał zatwierdzenie typu WE
...............................................................................................................
   W dniu 11.04.2018r., po trwajšcych blisko 2 lata badaniach, przepływomierz SONIX 30D otrzymał zatwierdzenie typu WE jako przetwornik przepływu do ciepłomierza. Dzięki temu możliwa jest legalizacja przepływomierza a także wystawienie deklaracji zgodności z dyrektywą MID. Badania przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną w Czeskim Instytucie Metrologicznym w Brnie potwierdziły znakomite własności metrologiczne przepływomierza.
 
.

14.04.2018