Zasada pomiaru przepływu z wykorzystaniem fali ultradźwiękowej
...............................................................................................................
   Przesyłając falę ultradźwiękową przez płynącą ciecz pod kątem różnym od 90° w stosunku do kierunku jej ruchu, obserwujemy zjawisko sumowania się prędkości fali z prędkością cieczy. Fala biegnąca pod prąd cieczy porusza się wolniej a fala biegnąca z prądem szybciej. Dzięki temu powstaje różnica czasów, która jest proporcjonalna do prędkości cieczy. Przepływomierze SONIX typu "transit-time" wykorzystują to zjawisko i na podstawie zmierzonych czasów obliczają przepływ chwilowy w rurociągu oraz sumują objętość.
    W przepływomierzach SONIX pomiar różnicy czasów dokonywany jest z dokładnością lepszą niż 300ps co pozwala uzyskać błąd pomiarowy mniejszy niż ±0.5%. Dla zapewnienia długoterminowej  i stabilnej pracy przepływomierza odbierany sygnał ultradźwiękowy po przejściu przez ciecz musi mieć wystarczająco dużą amplitudę. Z tego powodu w przepływomierzach SONIX sondy ultradźwiękowe mają bezpośredni kontakt z cieczą. Powoduje to pewne utrudnienia przy montażu czujnika przepływu ale zapewnia duży i stabilny sygnał ultradźwiękowy.
   Różnicowy pomiar czasu eliminuje wpływ parametrów cieczy takich jak lepkość czy temperatura na dokładność pomiaru zaś dwuścieżkowa zabudowa sond ogranicza zależność od niesymetrii profilu prędkości cieczy w rurociągu. 

Ultradźwiękowe pomiary przepływu cieczy
© 2016 SONIX