Ultradźwiękowe pomiary przepływu cieczy
© 2016 SONIX
ŚCIEKI
...............................................................................................................
   Wbrew obawom, że zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach, wpływają na pomiar metodą ultradźwiekową, przepływomierze SONIX doskonale nadają się do pomiaru przepływu ścieków w rurociągach zamkniętych, całkowicie wypełnionych. Setki udanych instalacji w oczyszczalniach ścieków potwierdzaja ich zalety w tym zakresie. Bez problemu mierzone są ścieki surowe komunalne i przemysłowe, ścieki oczyszczone a nawet uwodnione osady. Warunkiem  jest odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie miejsca pomiaru. Najwcześniej zamontowany nasz przepływomierz mierzy bezawaryjnie przepływ ścieków już od 1988r !
Kluczem do uzyskania poprawnego pomiaru przepływu ścieków jest:
  • jak najmniejsze napowietrzenie ścieków
  • 100% wypełnienie rurociągu cieczą
  • odpowiednia konfiguracja uniemożliwiająca gromadzenie się osadów w miejscu pomiaru

W każdym przypadku służymy pomocą zarówno w fazie projektowania jak i montażu i uruchamiania pomiaru.
WODOCIĄGI
...............................................................................................................
   Prawie każdy rodzaj wody technologicznej występującej w wodociągach jest poprawnie mierzony przez przepływomierze SONIX. Wyjątkiem jest woda po napowietrzaniu w aeratorach. Z powodzeniem dokonywane są pomiary wody surowej z rzek i ujęć głębinowych, uzdatnionej, płucznej oraz pitnej w rurociągach przesyłowych. Dzięki małym błędom pomiarowym i stabilnym wskazaniom przepływomierze mogą służyć do oceny stopnia zużycia wirników pomp dużej mocy.
   Osad pokrywający sondy wewnątrz rurociągu bywa czasem problemem w niektórych zastosowaniach wodociągowych. Sondy przepływomierzy SONIX posiadają specjalną konstrukcję, która ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń i wydłuża czas pracy pomiędzy czyszczeniem sond. Ponadto komunikat na wyświetlaczu przepływomierza informuje, że sygnał ultradźwiękowy jest osłabiony i należy wyczyścić sondy.
  W zakresie średnic DN65-DN300 i przepływów nominalnych 25-500m3/h przepływomierze mogą być dostarczane jako zalegalizowane wodomierze do wody zimnej. Dzięki rozłącznej konstrukcji pozwalają na wygodne odczyty wskazań przepływu chwilowego i objętości.