Ultradźwiękowe pomiary przepływu cieczy
© 2016 SONIX
KOPALNIE
...............................................................................................................
   Zalety przepływomierzy SONIX a zwłaszcza szybki montaż na istniejących rurociągach spowodowały ich liczne zastosowania w kopalniach węgla kamiennego i odkrywkowych kopalniach węgla brunatnego. Typowymi przykładami są pomiary odwodnienia wyrobisk i szybów, pomiary wody zasolonej i drenażowej.

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
...............................................................................................................
   Sondy przepływomierzy SONIX posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny do kontaktu z woda pitną. Oleje, syropy, soki, inne ciecze spożywcze o niezbyt dużej lepkości i gęstości są również z powodzeniem mierzone. Dotychczasowe zastosowania w przemyśle spożywczym to m. in. pomiary bilansowe wody i ścieków, pomiary przepływu oleju sojowego, wody chłodzącej w procesie produkcji słodyczy, wody technologicznej do produkcji mączki ziemniaczanej, wody na stacji odwróconej osmozy.