1. Ciemny wyświetlacz
2. Sporadyczne przepalanie bezpiecznika
3. Niepoprawne działanie przepływomierza
4. Podejrzenie zawyżania/zaniżania wskazań
5. Problemy z sygnałem prądowym
6. Problemy z sygnałem impulsowym
7. Problemy z sygnałem cyfrowym RS485
8. Awaria po wyładowaniu atmosferycznym