1. Szybkie zmiany wskazania chwilowego
2. Wskazanie chwilowe równe zero
3. Brak zliczania objętości