1. Ciemny wyświetlacz
2. Sporadyczne przepalanie bezpiecznika
3. Error4/Error9/przekr.zakres/ujemny przepływ
4. Error5 - wyświetlanie ciągłe
5. Error8 - wyświetlanie ciągłe
6. Niestabilne wskazanie przepływu
7. Sporadyczne, krótkotrwałe zaniki pomiaru
8. Podejrzenie zawyżania/zaniżania wskazań
9. Problemy z sygnałem prądowym
10.Problemy z sygnałem impulsowym
11.Problemy z sygnałem cyfrowym RS485
12.Awaria po wyładowaniu atmosferycznym